Kamer wil af van bonus tussenpersonen

De kosten van beleggingsproducten moeten tot op de euro transparant zijn voor de consument. Dat vindt een ruime meerderheid van de Tweede Kamer.

Financiële tussenpersonen en verkoopadviseurs worden op dit moment betaald via een systeem van bonussen en provisie, betaald door verzekeraars, beleggingsmaatschappijen en banken. Consumenten hebben daardoor geen inzicht in hoe die kosten precies zijn opgebouwd en wat zij exact voor een financiële dienst betalen.

De Tweede Kamer wil verder gaan dan het voorstel van minister Wouter Bos (Financiën, PvdA) om alleen openheid in de beloningsstructuur bij ingewikkelde beleggingshypotheken toe te passen. Bos gaat daarbij uit van een ‘nee, tenzij’-principe, waarbij bonussen gekoppeld worden aan de kwaliteit van de geleverde diensten door tussenpersonen. Een Kamerbrede meerderheid wil echter helemaal af van het huidige systeem.

„Adviseurs moeten per uur betaald worden. Dan weet je als klant dat iemand in jouw belang werkt en niet voor een bank of een verzekeraar”, meent Kamerlid Mei Li Vos (PvdA). Het provisiesysteem zorgt er nu voor dat tussenpersonen meer verdienen naarmate ze meer verkopen. Het CDA noemt dit „perverse prikkels die tussenpersonen verleiden niet in het belang van de consument te denken”, aldus Kamerlid Elly Blanksma. Parlementariër Frans Weekers (VVD) vindt dat „provisie in harde euro’s bekend moet zijn bij de consument”. Wel meent Weekers dat Bos eerst eens moet uitzoeken welke gevolgen het afschaffen van het bonussysteem gaat hebben. Pas als dat duidelijk is, weet de VVD of de partij zich volledig tegen het huidige voorstel keert.

Bos gaat nu opnieuw overleggen met de betrokken partijen. Ditmaal zullen daar ook de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis bij aansluiten, die in eerdere gesprekken niet werden betrokken. Eind augustus stuurt Bos een brief aan de Tweede Kamer met daarin een nieuw voorstel voor de regeling, die per 1 januari 2009 van kracht moet worden.