Geen goedkeuring voor ASMI-bestuur

De aandeelhouders van ASMI hebben het financieel beheer van de raad van bestuur afgekeurd. De zogeheten decharge werd gisteren tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering niet verleend op het moment dat de Stichting Continuïteit ASMI zich onthield van stemming.

Afgelopen dinsdag besloot de ondernemingskamer dat er niet gestemd mocht worden over een voorstel om de huidige ASMI-top te vervangen door een team experts. Aandeelhouders Fursa en Hermes hadden daarvoor gepleit. In Soestduinen, waar 75 procent van de aandeelhouders zich gemeld had voor de jaarvergadering, bleken gisteren genoeg andere punten waarover gediscussieerd kon worden. Zo ontstond verwarring over de vraag wie er mocht stemmen. De Stichting Continuïteit ASMI, die inderhaast 30 procent preferente aandelen verwierf als beschermingsconstructie, stemde mee over bijna alle andere onderwerpen. Dat was volgens Jan Maarten Slagter van de Vereniging van Effectenbezitters „dubieus”. Hij betichtte stichtingsvoorzitter Michael van Galen van gebrek aan respect voor de andere aandeelhouders. Toen de stichting zich een keer afzijdig hield (bij de stemming over het verlenen van de decharge aan de raad van bestuur) werd die prompt niet verleend.

Slagter haalde de toorn van ASMI’s president-commissaris Van den Hoek op de hals door te suggereren dat ASMI de benoemings- en ontslagprocedure zou aanpassen. Van den Hoek wees furieus naar de notulen en een eerdere VEB-brief. „De VEB is toch niet zo stom om dat niet te begrijpen.”

Volgens aandeelhouder Hermes zou de opkomst op de jaarvergadering nog hoger geweest „als de belangrijke punten besproken hadden mogen worden”. Hermes bereidt zich nu voor op het constructieve overleg met ASMI waartoe de ondernemingskamer opdracht gaf. Chuck del Prado, de belaagde ASMI-topman, zei na afloop van de vergadering echter „weinig constructiefs” gehoord te hebben van Hermes of Fursa. „Het gaat ze alleen om de poppetjes.”