China moet invloed op Birma aanwenden

Goed te vernemen dat een coryfee als Ivo Daalder - van het gerenommeerde Brookings Institute - voor een VN-interventie in Birma is om eindelijk hulp te kunnen verlenen aan de door orkaan Nargis getroffen regio in dat land (nrc.next, 14 mei).

De aard van die interventie blijft evenwel volslagen onduidelijk, net zoals die van de Franse minister van Buitenlandse Zaken Kouchner. Allemaal best sympathiek, maar het is ook tamelijk evident: het Westen en de VN hebben totaal geen invloed op het autistische regime in Birma.

China heeft daarentegen wel invloed op Birma. Daalder wijst daar ook op. Reden te meer om nu juist op China druk uit te oefenen om die hulp aan Birma op gang te laten komen. Dat zou het door de Tibetaanse kwestie bezoedelde blazoen van het olympische China ook kunnen oppoetsen. Dat is echter van westerse (en uiteraard van Chinese) zijde niet gebeurd; China hield zich ter zake ook tamelijk hooghartig afzijdig.

Nu lijkt het wel of Nemesis China alsnog treft. Het is getroffen door een catastrofale aardbeving. Maar China verwelkomt tenminste buitenlandse hulp en hulpverleners; laat het nu zijn invloed aanwenden om hulpverleners toe te laten tot zijn vazalstaat Birma.

Brieven en opiniestukken kunt u onder vermelding van naam en woonplaats sturen naar opinext@nrc.nl

    • R.J. Smits Teteringen