Sancties voor 310 ambtenaren bij rijksoverheid

Den Haag, 21 mei. 310 rijksambtenaren kregen in 2007 een disciplinaire sanctie opgelegd vanwege integriteitsschending. Zes ambtenaren werden strafrechtelijk veroordeeld. 107 ambtenaren werden berispt, 69 ontslagen en 28 overgeplaatst. Dat staat in het Sociaal Jaarverslag 2007 van het Rijk dat vandaag is gepubliceerd. Er waren vorig jaar 495 mogelijke schendingen geregistreerd. Het gaat dan om ”misstanden”, fraude en diefstal, ongewenste omgangsvormen en het oneigenlijk gebruik van dienstmiddelen.