`Nieuw zorgstelsel heeft geen effect`

Rotterdam, 21 mei. Het nieuwe zorgstelsel heeft twee jaar na invoering geen effect gehad op beheersing van de kosten in de zorg of de kwaliteit ervan, concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Pagina 2