`Managers vertonen vluchtgedrag`

Utrecht. Managers in leidinggevende functies vertonen systematisch vluchtgedrag. Zij ontlopen `lastige` verantwoordelijkheden, er is zelfs sprake van managerial no go area`s. Dat blijkt uit het maandag gepubliceerde onderzoek van adviesbureau Berenschot en het Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen (NCD). Uit het onderzoek onder zevenhonderd NCD-leden bleek dat alle managers ervaring hebben met het negeren van rapportages, het niet diep genoeg durven kijken in de eigen organisatie en dat onvoldoende interesse wordt getoond in de relaties met de klant. Bij één op de vijf managers zou dit leiden tot systematisch vermijdingsgedrag. Eenvijfde tot een kwart van de managers die vluchtgedrag vertonen, delegeert zaken waar zij zelf tegenop zien. Naarmate de groep waaraan leiding wordt gegeven groter wordt, daalt het vluchtgedrag. Ook vertonen ervaren managers minder vluchtgedrag dan hun onervaren evenknie.