Loten voor plaatsje op populair gymnasium

Ouders van afgewezen leerlingen eisen bij de rechter toegang tot een Haarlems gymnasium. Zij zien genoeg ruimte, maar de school wil klein blijven.

Is er op het Stedelijk Gymnasium in Haarlem echt geen plaats voor negen leerlingen extra? Over die vraag buigt de Haarlemse voorzieningenrechter zich de komende twee weken. De ouders van negen kinderen die voor het komend schooljaar zijn uitgeloot op het Stedelijk Gymnasium probeerden gisteren via een kort geding alsnog een plaats op dit categoriale gymnasium af te dwingen.

De zitting draaide uit op een welles-nietesspel tussen beide partijen. Want, was die loting nu wel of niet gerechtvaardigd? De partijen verschilden van mening over de betekenis van één zin in het toelatingsreglement van de school. Die zin is in 2007 aangepast en geeft sindsdien ruimte aan uiteenlopende interpretaties. Wilco Brussee, de advocaat van de ouders, betoogde dat volgens de regeling niet mag worden geloot in de A-groep – de groep leerlingen met een Cito-score hoger dan 545. Gerard Jack Heussen, de advocaat van het gymnasium, gaf een andere uitleg: als de A-groep groter is dan het aantal beschikbare plaatsen, mag óók in die groep worden geloot. Rector Joop Olgers van het Stedelijk Gymnasium keek sip. „Het is nooit onze bedoeling geweest de betekenis van de tekst te veranderen. We wilden het alleen zo helder mogelijk maken. Kennelijk zijn we daarin niet geslaagd.”

Het Stedelijk Gymnasium wil komend schooljaar maximaal 140 leerlingen toelaten. Zo blijft de schoolomvang beperkt en kan de kwaliteit van het onderwijs worden gewaarborgd, is de achterliggende gedachte. De kleinschaligheid van de school is juist datgene wat veel ouders en leerlingen aanspreekt. De school streeft naar een omvang van 750 leerlingen maar zit, vanwege een uitzonderlijk hoog aantal aanmeldingen vorig schooljaar, op 794. Heussen: „Loting is misschien geen sympathieke, maar in ieder geval de eerlijkste manier om te bepalen wie in aanmerking komt voor toelating op de school.”

De ouders van de afgevallen kinderen vinden dat wel degelijk oneerlijk. Volgens hen is de loting in strijd met de algemene toegankelijkheid van het openbaar onderwijs. De rechter wees er op dat een gymnasiumdiploma voor de wet een gymnasiumdiploma is, ongeacht of het is behaald op een categoriaal gymnasium of op een scholengemeenschap. „Een havo-vwo- brugklas is toch iets heel anders dan een categoriaal gymnasium”, aldus Anne-Marie Wolf, moeder van een van de uitgelote kinderen. En er is gewoon genoeg ruimte op het Stedelijk Gymnasium, zei Brussee verontwaardigd. „Nu zitten er 794 leerlingen op de school, terwijl er volgens een rekensommetje plaats is voor 928. Dat is een forse marge.” Zijn redenering werd fel bestreden door rector Olgers. Lokalen kun je niet van het eerste tot en met het laatste uur volplannen, uitgaande van volle klassen. Er is een bepaalde marge nodig, betoogde hij. „Zeker in de bovenbouw hebben we vanwege keuzepakketten te maken met klassen van soms tien of twaalf leerlingen. We hebben de lokalen dus hard nodig.” Advocaat Heussen voegde daaraan toe dat er voor het Stedelijk Gymnasium geen enkel concreet perspectief is op mogelijke uitbreiding van huisvesting. „De beslissing om de leerlingen niet toe te laten is goed afgewogen. Het is een ingewikkelde puzzel en zeker geen kwestie van een beetje meer of minder.”

De rechtbank doet op 3 juni uitspraak.

    • Barbara Rijlaarsdam