Jonge hedgefondsen presteren beter

Grote hedgefondsen, die al langere tijd bestaan, trekken de meeste beleggingen en belangstelling naar zich toe. Maar jongere en kleinere fondsen presteren gemiddeld beter, aldus onderzoeksbureau PerTrac Financial Solutions. Daar zijn logische verklaringen voor. Toch roepen een paar factoren lastige vragen op voor hedgefondsbeleggers.

Je zou verwachten dat jongere en kleinere fondsen – categorieën die elkaar vaak, maar niet altijd overlappen – meer risico nemen. Sommigen willen zich graag bewijzen, en het is waarschijnlijk dat ze betrekkelijk weinig beleggers trekken en grotere risico’s aandurven. Grotere fondsen met een gevestigde naam kunnen meer risicomijdende institutionele beleggers trekken, die bereid zijn bescheidener rendementen te accepteren in ruil voor minder wilde koersschommelingen.

Kleinere fondsen zeggen vaak dat ze behendiger zijn en kunnen profiteren van kansen die niet eens op het radarscherm van de grote spelers verschijnen. Die logica sluit ook goed aan op de hogere rendementen en hogere risico’s die door PerTrac voor deze groep worden gerapporteerd, in vergelijking met grotere fondsen.

Dat is allemaal leuk en aardig. Maar het zijn niet alleen de absolute rendementen van de jongere en kleinere fondsen die de rendementen van hun grotere branchegenoten lijken te hebben verslagen. Het verhaal gaat ook op voor de voor het risiconiveau aangepaste resultaten.

Zou het zo kunnen zijn dat sommige hedgefondsbeheerders hun aanvankelijke scherpte zijn kwijtgeraakt, doordat ze te gemakzuchtig zijn geworden en geen ideeën meer hebben? Of is het misschien zo dat naarmate de fondsen groeien de meest getalenteerde handelaren meer tijd besteden aan het beheer en minder aan het beleggen, ten koste van de rendementen? Of zorgt de schaalgrootte er eenvoudigweg voor dat het veel moeilijker is geworden om de rendementen van aandelenmarkten te overtreffen?

Het kan zijn dat al deze factoren een rol spelen. Het is ook mogelijk dat de resultaten worden beïnvloed door marktontwikkelingen en veranderingen in hedgefondsstrategieën over de twaalf jaar die het onderzoek beslaat, of door vertekeningen. Bovendien kennen de rendementen van de individuele fondsen grote pieken en dalen ten opzichte van het gemiddelde. En uiteraard hanteren verschillende beleggers verschillende rendementsverwachtingen en risicoprofielen.

Toch kunnen er ook een paar algemene conclusies worden getrokken. Misschien moeten hedgefondsbeleggers niet te veel vertrouwen hebben in gelouterde beheerders met een lange staat van dienst. Het steken van wat geld in jonge, onbeschreven fondsen zou een slimme zet kunnen zijn. En op z’n minst zouden beleggers moeten beseffen dat ‘groot’ wel vaak veilig is, maar nog niet altijd ‘mooi’ hoeft te zijn.

Richard Beales

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen:www.breakingviews.com

    • Richard Beales