Inspectie: ziekenhuizen niet brandveilig genoeg

De veiligheid in ziekenhuizen schiet tekort. Patiënten, bezoekers en personeel lopen gevaar door gebrekkig onderhoud aan medische apparatuur en onvoldoende brandveiligheid.

Dat schrijft de Inspectie voor de Gezondheidszorg in een rapport over een brand in het Twenteborg Ziekenhuis in Almelo, dat gisteren verscheen. In 2006 overleed daar een patiënt na een brand als gevolg van een defect in een anesthesieapparaat. De inspectie verwijt de directie grove fouten te hebben gemaakt. Ze eist van alle ziekenhuizen binnen drie maanden een veiligheidsplan.

De kans op brand in het Twenteborg Ziekenhuis was groot door de „slechte staat van alle anesthesieapparaten”, meent de inspectie. Er was achterstallig onderhoud en er werden „onverantwoorde” veranderingen aangebracht aan de apparaten. De vleugel met de operatiekamers, waar de brand uitbrak, was „onvoldoende” voorbereid op een brand. De vluchtroutes waren slecht aangegeven en er werden geen evacuatieoefeningen gehouden. De brand en het overlijden van een patiënt acht de inspectie „verwijtbaar”.

Inspecteur-generaal Gerrit van der Wal schrok van de ontoereikende brandveiligheid in het Twentse ziekenhuis. „Vluchtroutes waren niet goed aangeduid en de brandtrap was alleen geschikt voor lopende patiënten. Vreemd voor een gebouw waar veel mensen slecht of niet kunnen lopen.”

„Hoewel deze brand in het Almelose ziekenhuis uniek en hopelijk eenmalig is, vreest de inspectie dat ook andere Nederlandse ziekenhuizen hun kwaliteitsborging van medische apparatuur niet op orde hebben, met mogelijk gevaarlijke situaties voor patiënten en medewerkers tot gevolg”, schrijft de inspectie.

Lees het rapport van de Inspectie via nrcnext.nl/links