Cycloongevaar neemt af

Het aantal cyclonen boven Caribisch gebied zal afnemen, verwachten onderzoekers.

Maar een computermodel voorspelt wel dat ze lokaal zwaarder zullen zijn.

Long Beach, Mississippi, augustus 2005, vlak nadat orkaan Katrina over het land raasde. Foto AP Rubble surrounds a damaged house in this aerial view Wednesday morning, Aug. 31, 2005, of damage caused by Hurricane Katrina in Long Beach, Miss.. (AP Photo/The Dallas Morning News, Smiley N. Pool) Associated Press

Het aantal tropische cyclonen boven Caribisch gebied zal onder invloed van het broeikaseffect eerder afnemen dan toenemen. Ook zullen waarschijnlijk minder cyclonen dan vroeger de Amerikaanse kust treffen.

Die verwachting wordt uitgesproken door onderzoekers van de Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) in het tijdschrift Nature Geoscience (18 mei). Dat het aantal cyclonen na 1980 is toegenomen en de komende eeuw vermoedelijk juist zal afnemen, komt volgens de onderzoekers doordat de Atlantische Oceaan eerder en sneller opwarmde dan de andere oceanen op aarde.

Dit staat haaks op de populaire opvatting dat de cycloonactiviteit door de opwarming van de aarde zal toenemen (zoals ook Al Gore aanneemt). De NOAA-onderzoekers, onder leiding van Thomas Knutson, ontwierpen een regionaal computermodel dat redelijk in staat bleek te reconstrueren hoeveel cyclonen en zware stormen tussen 1980 en 2006 hebben plaatsgevonden. Het aantal cyclonen nam in die periode trendmatig toe, maar vertoonde van jaar tot jaar grote verschillen: soms één cycloon en soms wel elf. Het model wist deze afwisseling na te bootsen.

Toen het nieuwe model werd ‘geladen’ met klimatologische gegevens zoals die voor de huidige eeuw worden voorzien, bleek het aantal cyclonen in het Caribische gebied beduidend af te nemen. Dat was vooral opvallend bij de zwakkere cyclonen. De zeldzame extreem zware cyclonen kunnen juist wat vaker voorkomen. Ook kan de hoeveelheid regen die in en rond cyclonen valt flink toenemen.

Hoe overtuigend het nieuwe model is, wordt niet duidelijk. Het bleek niet in staat de extreem zware cyclonen van de afgelopen 25 jaar te reconstrueren. Maar de uitkomst stemt verrassend overeen met die van een model van Kerry Emanuel, waarover in maart dit jaar in het Bulletin of the American Meteorological Society is gepubliceerd.

Dat voorspelde eveneens minder cyclonen, maar lokaal wel zwaardere. Kerry Emanuel van het MIT in Boston was de man die drie weken vóór orkaan Katrina in Nature (4 augustus 2005) op grond van simpele statistiek voorspelde dat cyclonen steeds zwaarder zouden worden. Die trend dacht hij te hebben waargenomen. Maar de meetreeks is pijnlijk kort: cyclonen worden pas sinds 1970 door satellieten gesignaleerd. Of de onmiskenbare toename van de laatste 25 jaar een bijzonderheid is en of die samenhangt met het broeikaseffect staat niet vast.

    • Karel Knip