Crisis in Libanon is opgelost

De slepende politieke crisis in Libanon is opgelost. Hezbollah krijgt een de facto veto in een nieuwe regering van nationale eenheid. Nog deze week wordt legerleider generaal Michel Suleiman als president gekozen.

Dat is vanochtend officieel meegedeeld in Doha (Qatar), waar de door het Westen gesteunde Libanese regering en de door Hezbollah gedomineerde oppositie sinds vijf dagen met een bemiddelingsmissie van de Arabische Liga de 18 maanden oude impasse probeerden te doorbreken.

Het beraad in Qatar volgde op het gewapende machtsvertoon van Hezbollah, dat door Iran en Syrië wordt gesteund, van twee weken geleden. Daarbij bezetten zijn strijders en hun bondgenoten korte tijd West-Beiroet en andere delen van Libanon terwijl de regeringspartijen nauwelijks verzet konden bieden.

De shi’itische organisatie Hezbollah en haar christelijke en shi’itische bondgenoten krijgen 11 zetels in het 30 zetels tellende kabinet en daarmee een feitelijk veto bij regeringsbeslissingen die een tweederde meerderheid vergen. De regering, die een kleine meerderheid in het parlement heeft, krijgt 16 zetels en de nieuwe president verdeelt er nog drie. Voorts is er overeenstemming over een nieuwe kieswet, die Libanon in kleinere kiesdistricten verdeelt om de verschillende sekten beter te vertegenwoordigen. Dit akkoord zal van invloed zijn op de uitslag van de parlementsverkiezingen in 2009. Beide partijen beloven voorts geen geweld te gebruiken om politieke conflicten te beslechten.

Het akkoord vormt een grote overwinning voor Hezbollah. De organisatie stapte met haar bondgenoten in november 2006 uit het kabinet om het veto af te dwingen – waarmee het haar eigen ontwapening kan tegenhouden. Vervolgens blokkeerde Hezbollah sinds september de parlementaire verkiezing van een nieuwe president, waardoor Libanon sinds november zonder staatshoofd zit. Regering en oppositie werden het wel eens over de kandidaat – generaal Suleiman – maar tot vandaag niet over de begeleidende regering.

De onderhandelingen in Doha verliepen zeer moeizaam. Volgens Libanese televisiestations voerde de emir van Qatar gisteren na een bezoek aan Saoedi-Arabië de druk op. Riad steunt de sunnitisch-druzisch-christelijke regering.

Vorige week al trok de Libanese regering twee maatregelen in die door Hezbollah als oorlogsverklaring waren opgenomen. Het ging om het ontslag van de veiligheidschef van de luchthaven, die nauwe banden met Hezbollah onderhoudt, en het verbod van het eigen communicatienetwerk van de organisatie. Op haar beurt ontmantelt de oppositie vandaag het protestkamp dat zij eind 2006 in Beiroet oprichtte rond het regeringscentrum. (AFP, AP, Reuters)