Coalitie twist over belgegevens

De coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie blijven verdeeld over het wetsvoorstel dat het bewaren van gegevens over telefoongesprekken, sms-berichten en e-mails verplicht. De stemming over het wetsvoorstel werd gisteren uitgesteld tot morgen.

CDA-Kamerlid Coskun Çörüz, die namens de coalitie om uitstel vroeg, verklaarde dat er op dit moment nog overleg plaatsvindt tussen de regeringspartijen. Tijdens het Kamerdebat over het wetsvoorstel, vorige week woensdag, bleek dat regeringspartij PvdA oppositiepartijen SP, GroenLinks en D66 steunt. Deze fracties willen dat minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) de bewaartermijn van de data bekort tot zes maanden, in plaats van de voorgestelde achttien. ChristenUnie pleit voor twaalf.

Voor alle drie de termijnen bestaat nu geen Kamermeerderheid. PvdA-Kamerlid Martijn van Dam benadrukte dat de kwestie voor zijn fractie „een principieel vraagstuk” is, maar zei af te wachten „wat er uit de gesprekken zou kunnen komen”. Ook de ChristenUnie-fractie houdt vast aan haar twaalf maanden.

Om terrorisme en zware criminaliteit te bestrijden, spraken de EU-lidstaten in 2005 af om telecomdata minimaal zes maanden op te slaan. Tegenstanders vinden dat het opslaan van de data een ongeoorloofde inbreuk is op de privacy van burgers.