Website activisten meldt privédata ambtenaren

De makers van een internetsite die zich tegen het Nederlandse asielbeleid keert, publiceren op die site persoonlijke gegevens van politici en ambtenaren die dit beleid uitvoeren. Bezoekers van de website worden opgeroepen deze bestuurders „op te zoeken”.

Onder de persoonlijke gegevens die op de site Sloop de Deportatiemachine staan, bevinden zich ook familiegegevens. Zo is bijvoorbeeld de judoclub genoemd van het vierjarige zoontje van een directeur van een detentiecentrum voor asielzoekers.

„Bevel is bevel? Mooi niet! Zoek de verantwoordelijken op”, valt te lezen op de website. De anonieme makers van de website roepen lezers op aanvullende informatie te verstrekken.

Kamerlid Henk Kamp (VVD), die namens zijn partij het woord voert over asielbeleid en daarom ook op de site genoemd wordt, wil dat justitie maatregelen neemt tegen de site. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Justitie zal de zaak worden bekeken.

De makers schrijven in een ‘handleiding’ op de website: „Opgenomen privé-informatie over personen is bedoeld om een beeld van de achtergronden van deze personen te geven. Het valt aan te raden gegevens op een andere manier te checken, wanneer je van plan bent hier wat mee te doen.”

Behalve privégegevens van ambtenaren bevat de site ook gegevens van allerlei instanties en bedrijven die betrokken zijn bij het asielbeleid, zoals architecten van uitzetcentra, bedrijven die (beveiligings)personeel of tv’s leveren, en bedrijven die medische zorg geven.

De website waarschuwt lezers dat ze de site het best kunnen bezoeken vanaf een anoniem internetadres. De makers zelf gebruiken een in Brazilië geregistreerd internetadres, dat onder meer wordt gebruikt om activisten de mogelijkheid te geven websites in de lucht te houden die moeilijk te traceren zijn.

De actiemethode vertoont overeenkomsten met die van extreme dierenactivisten, die zich ook richten op personen die beleid uitvoeren.