Spijbelgedrag nu verzameld op één site

Rotterdam. Alle scholen in Nederland kunnen vanaf 2009 het spijbelgedrag van leerlingen melden op één landelijke website. Dat heeft staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) gisteren bekendgemaakt. De afgelopen tijd experimenteerde een aantal scholen al met dit `digitale verzuimloket`. Als een school een spijbelgeval meldt op de (beveiligde) website, zorgt de Informatie Beheer Groep ervoor dat die informatie terechtkomt bij de leerplichtambtenaar in de juiste gemeente. Tot nu toe moesten scholen zelf contact onderhouden met individuele leerplichtambtenaren. Van Bijsterveldt hoopt dat de site kan bijdragen aan het terugdringen van schooluitval.