Scamozzi weet het beter

Vincenzo Scamozzi: Klassieke zuilenorden. Vert. Maaike Dicke, Koen Ottenheym, Wolbert Vroom. Architectura & Natura Press, 362 blz. € 79,–

Volgens Bernard Hulsman moet het raar lopen wanneer Klassieke zuilenorden (Architectura & Natura Press, € 79,–) van de Venetiaanse laat-renaissancistische architect Vicenzo Scamozzi niet het mooiste architectuurboek van het jaar 2008 wordt. ‘Alles is voorbeeldig aan Klassieke zuilenorden. Elk hoofdstuk van het bekendste deel van Scamozzi’s architectuurtraktaten begint met een prachtige, paginagrote kleurenfoto van een Nederlands 17de-eeuws gebouw waarin zuilen en pilasters de hoofdrol spelen,. De Italiaanse teksten – Scamozzi laat keer op keer nogal zelfingenomen weten dat hij alles beter weet dan alle andere architecten – hebben Maaike Dikke en K. Gaillard vertaald in soepel en helder Nederlands. Achterin het boek staat een lijst met bouwkundige termen die het lezen nog gemakkelijker maakt. De lijst wordt voorafgegaan door een bijlage die precies uitlegt hoe de klassieke zuilenorden in elkaar zitten. En het geheel wordt mooi ingeleid door de architectuurhistoricus Koen Ottenheym, die laat zien waarom het terecht is dat Scamozzi’s verhandelingen voor het eerst sinds de 17de eeuw zijn vertaald.’