Nekschot

Nog maar twee weken geleden lekte het voornemen uit van minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) om God op de troon van wettelijke onaantastbaarheid te zetten en een week later konden we het eerste slachtoffer al noteren: hobbycartoonist Gregorius Nekschot. Wie? Ik had ook geen idee, maar hij moet een eminente bedreiging zijn geweest, want de gendarmerie rukte met groot materieel uit (tien rechercheurs!) en hield hem dertig uur in voorarrest, op verdenking van discriminatie en belediging van „moslims en mensen met een zwarte huidskleur”. Niet zonder reden: Abdul Jabbar van de Ven – u weet wel, de imam die Geert Wilders dood wenste op tv – had aangifte gedaan.

In 2005.

Dat hier de rechtsstaat te schande wordt gemaakt, is een open deur die ik niet ga intrappen. En dat minister Hirsch Ballin moet aftreden, heb ik twee weken geleden al gezegd. De kwestie is nu of het OM nog wel compos mentis is.

Retorische vraag.

Het OM vond acht cartoons strafbaar, omdat Nekschot zich daarin „zodanig beledigend uitlaat over een groep mensen vanwege hun ras of godsdienst dat van discriminatie sprake is”. Absurd. Kan iets op een bepaald moment ‘zodanig beledigend’ zijn dat het discriminerend is geworden?

Discrimineren is iemand ongelijk behandelen op grond van niet-gekozen eigenschappen. Iemand ‘anders’ benoemen, is dat dus nooit, of iedere verwensing zou discriminerend zijn: ‘klootzak’ voor mannen, ‘kuthoer’ voor vrouwen, ‘relnicht’ voor homo’s.

Daar kwam bij dat Nekschot zelfs in zijn beledigingen alles behalve discrimineerde. Hij bespotte de islam, het christendom, het jodendom, het socialisme, het kapitalisme, het liberalisme, het conservatisme, het links intellectualisme. En de PvdA. Niet bepaald een kieskeurig criticus dus. Maar het Meldpunt Discriminatie nam de klachten serieus. Want: „Je mag mensen niet beledigen om wie ze zijn”. Pardon? Waar moet je mensen dan om beledigen? Om wie ze niet zijn? Zelfs het Meldpunt weet niet wáár het een Meldpunt voor is.

Het ergste blijft dat minister Hirsch Ballin de Stasipraktijken van het OM toejuicht. Daar zou hij (pas op: ik ga nu geweld uitlokken) een Nekschot voor moeten krijgen.

Voor aan de muur.

Rob Wijnberg

    • Rob Wijnberg