Met Mill alle kanten uit?

In het prachtige John Stuart Mill (Atlantic, €51,75) tekent Richard Reeves de filosoof als pleitbezorger van excentriciteit, aldus Arnold Heumakers. Zie pagina 14

In het prachtige John Stuart Mill (Atlantic, €51,75) tekent Richard Reeves de filosoof als pleitbezorger van excentriciteit, aldus Arnold Heumakers.

‘Het bekendste boek van John Stuart Mill (1806-1873), het enige boek dat „iedereen” van hem kent, is On Liberty uit 1859. Het wordt nog vaak te hulp geroepen, bijvoorbeeld als de vrijheid van meningsuiting moet worden verdedigd tegen religieuze pogingen haar aan banden te leggen. „Vergrijpen tegen de goden zijn de zaak van de goden”, vond Mill (met dank aan Tacitus) en gelovigen voelen zich nu eenmaal altijd beledigd wanneer ze met hun mond vol tanden staan tegenover gerechtvaardigde kritiek. Geen enkele reden dus om hun bezwaren tegen de vrijheid te honoreren met verbod of beperking. Wie alleen On Liberty leest, zou misschien kunnen denken dat Mill een liberaal was met wie je alle kanten uit kunt. In dat geval raad ik aan de nieuwe biografie John Stuart Mill. Victorian Firebrand van Richard Reeves te lezen. Niet alleen omdat dat een groot genoegen is, maar ook omdat hij zo goed laat zien wat Mill’s verdediging van de vrijheid precies te betekenen had. En omdat hij zo’n aantrekkelijk, ja benijdenswaardig portret van Mill schetst.’