Is een gulle spaarbank betrouwbaar?

Elly de Vries uit Utrecht is op zoek naar een ‘gulle spaarbank’. Ze schrijft: „De Akbank geeft 4,75 procent rente op een spaardeposito en de Credit-Europe bank (nog zo eentje waar ik nooit van heb gehoord) zelfs 5 procent. Zijn deze minder bekende, buitenlandse banken net zo betrouwbaar als Nederlandse?”

Je kunt je spaargeld gerust bij een kleine, onbekende bank onderbrengen. Het is zelfs aan te raden, want deze banken bieden vaak hogere rentes dan de grote banken en als ze een vergunning hebben van De Nederlandsche Bank zijn ze net zo betrouwbaar.

De Nederlandsche Bank hanteert het depositogarantiestelsel. Dat betekent dat de Nederlandse staat zich garant stelt bij faillissement van een bank met vergunning. Rekeninghouders bij zo’n bank krijgen in dat geval hun geld tot 20.000 euro helemaal terug. Van een bedrag tussen de 20.000 en 40.000 euro is 90 procent ‘gegarandeerd’. Bij hogere bedragen moet je aansluiten in de rij schuldeisers.

Voor Nederlandse bijkantoren van banken uit de Europese Economische Ruimte (de EU, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) geldt het nationale depositogarantiestelsel. De landen van de EER hebben afgesproken dat minimaal 20.000 euro gegarandeerd moet zijn. Een eigen risico van 10 procent is daarbij toegestaan. Als je meer dan 20.000 euro aanhoudt bij één bank, kun je dus beter terecht bij een bank die een Nederlandse vergunning heeft. In het Wft-register, afdeling banken, op de website van De Nederlandsche Bank (www.dnb.nl), kun je controleren welke instellingen bij het Nederlandse depositogarantiestelsel aangesloten zijn.

Als je grote bedragen spaart, is het beter de risico’s te spreiden en je geld bij verschillende banken onder te brengen. De garantie geldt namelijk per rekeninghouder. Als je meer dan één rekening aanhoudt bij een bank, geldt de garantieregeling voor alle rekeningen samen. Voor en/of-rekeningen gelden dubbele bedragen. Als je besluit je spaargeld bij verschillende banken onder te brengen, let dan op dat ze niet onder hetzelfde moederbedrijf vallen. De garantie geldt dan namelijk maar één keer.

De reden dat de kleine, vaak buitenlandse banken hogere rentes kunnen bieden, is mogelijk dat zij minder kosten maken dan grote banken. Vaak hebben ze maar één kantoor in Nederland en handelen ze hun zaken voornamelijk per internet af.

Niet alle aanbiedingen zijn overigens zo mooi als ze lijken. Kijk vooral goed naar de voorwaarden. Zo kan een hoge rente op een spaarrekening een lokkertje zijn en bijvoorbeeld alleen de eerste maanden gelden.

Gewone spaarrekeningen zijn op dit moment nauwelijks lonend. Door de toenemende inflatie (naar verwachting 2,5 procent of meer dit jaar) moet een rentevergoeding boven dit percentage zitten om je geld te laten groeien. Internetspaarrekeningen bieden over het algemeen iets hogere rentes dan gewone. Een andere mogelijkheid is je geld op een deposito te zetten. Vaak geldt daarvoor een minimuminleg en je moet het geld voor een bepaalde tijd vastzetten, maar de rente kan oplopen tot boven de 5 procent.

Marike Kerbert

    • Marike Kerbert