Glazen schoen wordt muiltje

Eén benoeming, drie statements.

ING wijdde gisteren opnieuw een persbericht aan het aantrekken van een hoge functionaris van concurrent ABN Amro. Janet Stuijt wordt per 1 september hoofd juridische zaken van de zakenbankdivisie (Wholesale Banking) van ING. Stuijt, begin veertig, vervulde bij ABN Amro een soortgelijke functie, maar dan enkel voor de Nederlandse clientèle. Nu wordt ze global head. De voormalige advocate zal zich bezighouden met de juridische implicaties van de internationale fusie- en overnamemarkt.

Veel moeite zal ING zich niet hebben moeten getroosten om Stuijt binnen te halen, want haar juridische afdeling van ABN Amro is al in verregaande staat van ontbinding. Voor de ruim zestig medewerkers van de Group Legal op de 15de en 16de etage van het hoofdkantoor is weinig toekomst bij de nieuwe eigenaren, Fortis en Royal Bank of Scotland.

De aanstelling van Stuijt past binnen het streven van ING om een zakenbanktak op te tuigen die de leidende positie van de in moten gehakte ABN Amro moet gaan overnemen – in elk geval in Nederland. In februari begon een landelijke campagne om getalenteerd personeel aan te trekken. Divisiebazen nodigden vanaf grote billboards en in radiospotjes kandidaten hoogspersoonlijk uit voor een wervingsontbijt.

Daarnaast werd voor het hogere kader ook de geijkte weg van headhunters bewandeld, wat in de eerste helft van dit jaar al leidde tot de overstap van zeker vier andere managers van ABN Amro naar ING’s Glazen Schoen-gebouw, iets verderop langs de Zuidas. De gisteren aangekondigde transfer is weer een lange neus naar de achterblijvers, die onder de vleugels van RBS verder gaan.

Er is nog een reden waarom de benoeming zo goed in de tijd past. Janet Stuijt, voor wie dat nog niet doorhad, is een dame. De laatste tijd verschijnen er geregeld oproepen om meer vrouwen in de top aan te stellen. FNV-voorzitter Agnes Jongerius stelde vorige maand voor om bedrijven verplicht te stellen een voorkeursbeleid voor vrouwen te voeren. Alleen dan is haar streven haalbaar om 40 procent van de topfuncties door vrouwen te laten bekleden. De PvdA wil een dergelijk quotum wettelijk vastleggen.

ING kan zich in deze discussie voorlopig verschuilen achter de inrichting van haar zakenbank in opbouw, traditioneel een mannenbolwerk. Behalve juriste Stuijt is Annerie Vreugdenhil al geruime tijd hoofd grootzakelijke klanten in Nederland. Maar voor de allerhoogste top heeft ook ING nog een lange weg te gaan. In de raad van commissarissen zit welgeteld één vrouw; in de raad van bestuur geeneen.

Philip de Witt Wijnen

    • Philip de Witt Wijnen