Fabrikanten verlagen prijs geneesmiddelen

Veel medicijnen worden vanaf 1 juli fors goedkoper. Fabrikanten verlagen hun prijzen onder druk van verzekeraars. Die vergoeden veelal alleen nog het goedkoopste middel van medicijnen waarvan het patent is verlopen.

Het gaat bijvoorbeeld om de frequent voorgeschreven cholesterolverlager simvastatine waarvan de prijs met 84,5 procent daalt (van 8,05 euro per dertig stuks naar 1,25 euro); om bloeddrukverlager enalapril waarvan de prijs daalt met 91,3 procent (van 6,70 euro per dertig stuks naar 58 cent) en om het migrainemiddel sumatriptan waarvan de prijs met 86,3 procent daalt (van 29,06 euro per zes stuks naar 3,99 euro).

De prijsverlaging is ontstaan onder druk van verzekeraars en politiek. Die staan op het standpunt dat de prijzen kunstmatig hoog zijn gehouden, om apothekers kortingen en bonussen te kunnen geven. Deze inkoopkortingen werden door apothekers gebruikt om hun reguliere praktijkkosten te drukken.

De kostenbesparing wordt voor de rest van dit jaar geschat op ongeveer 300 miljoen euro, en vervolgens op jaarlijks 480 miljoen euro. Koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland stelt dat de prijsdaling in het voordeel van de consument zal uitpakken. „Verzekerden zitten minder snel aan de grens van hun eigen risico. Bovendien is het niet vreemd om te veronderstellen dat dit van invloed is op de hoogte van de premies”, aldus een woordvoerder.

De apothekers verwachten door het zogenoemde preferentiebeleid van de zorgverzekeraars „grote financiële problemen” bij de Nederlandse apotheken. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) stelt dat Nederlandse apothekers gemiddeld 160.000 euro per jaar tekort komen „om de noodzakelijke kosten te dekken die nodig zijn om Nederland van geneesmiddelen te voorzien”. Dat tekort wordt veroorzaakt door het volgens hen ontoereikende vergoeding die de apotheek ontvangt per uitgeschreven geneesmiddel. Die bedraagt nu 6 euro. Dat tekort wordt grotendeels gedekt, aldus de apothekers, door de bonussen en kortingen bij de inkoop van geneesmiddelen. „Maar die kortingen zitten er nu niet meer in”, zegt een woordvoerder van de KNMP.

De apothekers eisen nu dat de vergoeding per recept wordt verhoogd van 6 euro naar 8,25 euro, exclusief BTW. Dat komt in totaal neer op ongeveer 380 miljoen euro per jaar. Daarover heeft de KNMP vrijdag overleg met minister Klink (Volksgezondheid, CDA).