DNA dieren mag in Brits embryo

Het Britse Lagerhuis heeft gisteren ingestemd met het legaliseren van stamcellenonderzoek met ‘hybride embryo’s’, waarin zich zowel menselijk als dierlijk DNA bevinden. Groot-Brittannië wordt daarmee het eerste land dat het creëren van hybride embryo’s legaliseert. De methode, waarbij een menselijke cel wordt geplaatst in een lege dierlijke eicel, is in landen als Duitsland en Frankrijk verboden. In andere landen, zoals Nederland en de VS, is de praktijk niet wettelijk geregeld.

Na een urenlang debat stemde een ruime meerderheid van het Lagerhuis voor een voorstel van de Labour-regering om hybride embryo’s te legaliseren. Labour-afgevaardigden en ministers hadden van premier Gordon Brown de vrijheid gekregen om naar eigen geweten te stemmen. Drie ministers met een katholieke achtergrond stemden tegen het plan.

De controversiële methode houdt in dat een menselijke cel wordt ingebracht in een lege eicel van bijvoorbeeld een konijn. Met een elektrische schok schok wordt de celdeling op gang gebracht, wat uitmondt in de groei van een embryo. Uit de embryo kunnen stamcellen worden gewonnen, die volgens sommige onderzoekers nuttig zijn voor onderzoek naar ziekten als Parkinson.

Maar volgens prof. Christine Mummery, vooraanstaand stamcelspecialist, verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum, is het „absoluut uit de lucht gegrepen dat je hiermee patiënten met de ziekte van Parkinson binnen afzienbare tijd kan helpen”. Volgens Mummery is het niet duidelijk of de aansluiting tussen menselijk en dierlijk DNA goed is.

Het Lagerhuis gaf tevens zijn fiat aan het specifiek gebruik van in-vitrofertilisatie (IVF) voor de genetische selectie van ‘reddingsbaby’s’. Uit navelstrengbloed van een na IVF geboren kind kunnen stamcellen worden geïsoleerd waarmee het leven van een ziek broertje of zusje kan worden gered. In Nederland is deze praktijk alleen toegestaan als het IVF-kind zelf voor een erfelijke ziekte kan worden behoed. „Dat betekent dat we kinderen met leukemie nu niet kunnen redden door hen een broertje of zusje te laten krijgen met cellen met de juiste afweerkenmerken”, aldus prof. Joep Geraedts hoogleraar klinische genetica aan de Universiteit Maastricht.