Alles wat Google afleidt, is gunstig voor Microsoft

Microsoft wil ook zonder overname met Yahoo samenwerken op het gebied van advertenties. Yahoo wees de toenadering niet af.

Microsoft kan Yahoo niet zomaar loslaten. In zijn jongste poging het internetbedrijf het hof te maken suggereert het softwareconcern zelfs dat een volledige overname niet per se noodzakelijk is en dat het ook genoegen zou kunnen nemen met een samenwerking op het gebied van internetzoekopdrachten. Maar laat duidelijk zijn, de hartstocht van Microsoft gaat dieper dan op grond van zo’n oppervlakkige relatie kan worden verwachten.

Uiteraard klinkt de weigering van Microsoft om Yahoo aan zijn lot over te laten als muziek in de oren van de aandeelhouders van Yahoo. Zij waren ontstemd over de afwijzing door topman Jerry Yang van het bod van Microsoft om de firma voor zo’n 43 miljard dollar over te nemen.

Beleggers onderkennen dat er waarde verstopt zit in de zoekactiviteiten van Yahoo. Een rechtstreekse overname van het advertentieplatform Panama van Yahoo zou wel eens 20 miljard dollar kunnen opbrengen, als het zou worden verkocht op een niveau van 26 maal de winst over 2008, aldus schattingen van Citigroup. Dat is de koers-winstverhouding die beleggers hanteren voor de waardering van Google’s winst.

En zelfs als Yahoo Panama zou willen behouden en in plaats daarvan een samenwerking met Microsoft op zoekgebied zou aangaan, zou de firma de totale kasstroom met 50 procent – ofwel zo’n 1 miljard dollar – kunnen optrekken, zonder op de bezwaren van de toezichthouders te stuiten die een identieke deal met Google met zich mee zou brengen.

Maar het is minder duidelijk op welke voordelen de aandeelhouders van Microsoft zouden kunnen rekenen. Dat is de reden dat de marktwaarde van het concern nog steeds zo’n 30 miljard dollar lager is dan vóór de bekendmaking van het uit aandelen en contanten bestaande bod op Yahoo van februari.

Dat komt doordat het voornaamste voordeel van een overeenkomst tussen Microsoft en Yahoo ligt in het opwerpen van hindernissen voor aartsrivaal Google – een voordeel dat zich moeilijker laat kwantificeren dan de gebruikelijke kosten- of omzetsynergie die zakenbanken gebruiken ter rechtvaardiging van transacties.

Het grote probleem voor Microsoft is niet zozeer dat Google het concern aftroeft op zoekgebied, maar eerder de manier waarop de gewiekste concurrent zijn daaruit voortvloeiende overvloedige kasstroom aanwendt om Microsofts kernactiviteiten aan te vallen.

Google richt zich steeds meer op extern draaiende software, waarbij nuttige functies als tekstverwerking, spreadsheets en e-mail online beschikbaar worden gemaakt in plaats van via software die op de desktop is geïnstalleerd – het domein dat het hart vormt van Microsofts winstmachine.

Adverteerders willen graag een alternatief voor Google. Een samenwerking tussen Microsoft en Yahoo zou die concurrent kunnen opleveren. Dat is voor Microsoft niet de perfecte oplossing, maar alles wat Google afhoudt van zijn regelrechte aanval op de kernactiviteiten van Microsoft is meegenomen voor het concern.

© Breaking views

    • Rob Cox
    • Jeff Segal