Al het goede komt voort uit het slechte

Wie de roman niet leest, onthoudt zichzelf een unicum, aldus Pieter Steinz over All the King’s Men (Cossee, €29,90) van Robert Penn Warren Zie pagina 3

Wie de roman niet leest, onthoudt zichzelf een unicum, ‘een spannende politieke roman met de poëtische kracht van een klassiek epos’, aldus Pieter Steinz over All the King’s Men (Cossee, €29,90) van Robert Penn Warren.

‘In Nederland is Robert Penn Warren bijna vergeten, maar in de VS geldt hij als een van de grote zuidelijke auteurs; een regionalist uit overtuiging, die als enige Amerikaanse schrijver Pulitzer-prijzen voor zowel proza als poëzie kreeg. Dat laatste is te merken in All the King’s Men, dat een ironische hard-boiled stijl à la Raymond Chandler afwisselt met lyrische passages en goed gedoseerde poëtische beelden. [...] All the King’s Men is een roman die probeert duidelijk te maken dat ‘het goede voort[komt] uit het slechte en het slechte uit het goede, en redde wie zich redden kan.’ Toch is het niet de morele lading, of de treffende psychologie, die All the King’s Men tot een van de hoogtepunten van de zuidelijke literatuur maakt. Dat is het proza waarin de roman gegoten is. Warrens scherpe dialogen, vol wisecracks en mooie overgangen, verraden dat de oorsprong van de roman in een (nooit opgevoerd) toneelstuk ligt, en maken duidelijk waarom de roman populair is bij film- en televisiemakers. Op iedere bladzijde staat wel een zin die je graag zou willen onthouden.’