Tweede Maasvlakte vergissing

De Tweede Maasvlakte brengt extra vervoer met zich mee. Schadelijk voor volksgezondheid en milieu. En er staat geen serieuze compensatie tegenover, meent Milieudefensie.

De gemeenteraad van Rotterdam zal donderdag hoogstwaarschijnlijk het bestemmingsplan voor de Tweede Maasvlakte goedkeuren. Ondertussen is Milieudefensie al druk doende met de voorbereiding van een bezwaarschrift en de uiteindelijke gang naar de Raad van State, samen met 200 Rotterdammers. Dit doen we niet uit verveling of om de bestuursrechters bezig te houden. Nee, wij zijn er van overtuigd dat de Tweede Maasvlakte een historische vergissing is. De nadelen voor de Rotterdammers, vieze lucht, en voor het mondiale klimaat, CO2-uitstoot, zijn veel groter dan de verwachte winsten voor de transportbedrijven.

De voorgestelde compensatiemaatregelen zijn doekjes voor het bloeden. Dat er windmolens op de Maasvlakte komen en dat de chemische bedrijven van de zuinige soort zullen zijn, weegt bij lange na niet op tegen de extra uitstoot door oceaanstomers. Nieuwe transportinfrastructuur, die het internationale zeetransport nog goedkoper maakt en ruimte schept voor het verschepen van nog meer producten naar Europa, zal leiden tot extra transport, per zeeschip en vervolgens per vrachtwagen.

Natuurlijk, als Rotterdam niet uitbreidt, wordt een deel van de lading in onze buurlanden aan wal gebracht. Maar de havens daar kunnen de grootste containerschepen niet ontvangen. Het argument dat we wel moeten, omdat de buren er anders met de buit vandoor gaan, is bovendien ongepast. In een wereld waarin we ons best doen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken, is het verdubbelen van de grootste haven van het westelijk halfrond niet te verdedigen.

Wetten om het klimaat te beschermen zijn er nog niet. Gelukkig is er wel een Wet Luchtkwaliteit die de gezondheid beschermt. Met die wet in de hand willen wij de uitbreiding van de Maasvlakte tegenhouden. Deze wet is echter niet zo streng als velen denken. Zolang de vervuiling goed wordt uitgesmeerd mag er doorgebouwd worden. Dat is wat er gebeurt in Rotterdam. Hoge schermen langs de A15 houden de luchtverontreiniging niet tegen, maar zorgen er slechts voor dat die over heel Spijkenisse uitwaaiert.

Op zich positieve maatregelen, zoals een milieuzone voor vrachtwagens, zouden de vervuiling in Rotterdam kunnen verminderen. Helaas worden deze maatregelen nu ingezet om de uitstoot van de 19.000 vrachtwagens die per dag naar de Maasvlakte rijden op te vangen, zodat het in Rotterdam ouderwets vies blijft. Technologische vooruitgang wordt slechts gebruikt om door te kunnen groeien, niet om de levenskwaliteit en de levensverwachting van de Rotterdammers te verbeteren.

Dat een gemeente die zich heeft aangesloten bij het Clinton Climate Initiative tegelijkertijd kiest voor een verdubbeling van de transportcapaciteit van haar haven, vinden wij schandalig. De Maasvlakte wordt geen proeftuin voor duurzame energie maar een megacontaineroverslagterrein.

Klimaatambassadeur Ruud Lubbers en burgemeester Ivo Opstelten sluiten daarvoor de ogen en geven de voorkeur aan dweilen met de Maeslantkering wijd open.

Milieudefensie zal haar uiterste best doen om de aanleg van de Maasvlakte zo lang mogelijk tegen te houden, in de hoop dat de politici gaan inzien dat dit project door de tijd achterhaald is.

Evert Hassink is medewerker Verkeer van Milieudefensie.