Privédata beambten op site activisten

De makers van een internetsite die zich keert tegen het Nederlandse asielbeleid publiceren op die site persoonlijke gegevens van politici en ambtenaren die dit beleid uitvoeren. Bezoekers worden opgeroepen deze bestuurders „op te zoeken”.

Onder de persoonlijke gegevens die op de site Sloop de Deportatiemachine staan, bevinden zich ook familiegegevens. Zo is de judoclub genoemd van een vierjarig zoontje van een directeur van een detentiecentrum voor asielzoekers. „Bevel is bevel? Mooi niet! Zoek de verantwoordelijken op”, staat er op de website. De anonieme makers van de website roepen lezers op om aanvullende informatie te verstrekken.

Kamerlid Henk Kamp (VVD), die ook op de site wordt genoemd omdat hij namens zijn partij het woord voert over het asielbeleid, wil dat justitie maatregelen neemt tegen de site. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Justitie zal de zaak worden bekeken.

De makers schrijven in een ‘handleiding’: „Opgenomen privé-informatie over personen is bedoeld om een beeld van de achtergronden van deze personen te geven. Het valt aan te raden gegevens op een andere manier te checken, wanneer je van plan bent hier wat mee te doen.”

De site bevat ook gegevens van allerlei instanties en bedrijven die betrokken zijn bij het asielbeleid, zoals architecten van uitzetcentra, bedrijven die (beveiligings)personeel of tv’s leveren, en bedrijven die medische zorg geven.

De site waarschuwt lezers dat ze het best de site kunnen bezoeken vanaf een anoniem internetadres. De makers gebruiken een in Brazilië geregistreerd internetadres, dat onder meer wordt gebruikt om activisten de mogelijkheid te geven websites in de lucht te houden die moeilijk traceerbaar zijn.

De actiemethode vertoont overeenkomsten met die van dierenactivisten, die zich ook richten op personen die beleid uitvoeren.