NIOD heeft ander doel dan gedacht

Onderzoek

In NRC Handelsblad van 15 mei wordt bericht over de herdenking van Marokkaanse gevallenen op de Franse militaire begraafplaats in Kapelle.

Die herdenking is actueel vanwege de recente discussie over allochtonen en de Tweede Wereldoorlog, aangezwengeld door het tv-optreden van staatssecretaris Bussemaker tijdens Dodenherdenking.

Telkens wordt daarbij verwezen naar een onderzoek door het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD). Maar anders dan ook in dit bericht wordt gesuggereerd, staat in dat project niet ‘de rol van allochtonen bij de bevrijding’ centraal. Het onderzoeksproject gaat vooral in op de impact van de Tweede Wereldoorlog elders, namelijk in acht verschillende landen die nu belangrijke herkomstlanden zijn van migranten in Nederland.

Een dergelijke aanpak kan de Nederlandse blik op ‘de oorlog’ verruimen tot een perspectief dat meer recht doet aan het wereldwijde karakter van deze historische episode.

Dan komt ook naar voren dat de meeste in Nederland begraven Marokkaanse soldaten in mei en juni 1940 niet bij de strijd in Zeeland, maar in België, Noord-Frankrijk en het Kanaal zijn omgekomen. De bijdrage van Marokkanen aan de bevrijding gold niet speciaal Nederland, maar voornamelijk Zuid-Europa.

Noch het NIOD, noch de staatssecretaris heeft trouwens beweerd dat Marokkaanse troepen Nederland mede hebben bevrijd.

Verdere toelichting is te vinden in een podcast op nrc.fm: nrc.nl/podcast.

Kees Ribbens

Onderzoeker Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie

Rectificatie / Gerectificeerd

Correcties en aanvullingen

Bussemaker

In de brief van de heer Ribbens (19 mei, pagina 9) is een fout geslopen. Het tv-optreden van staatssecretaris Bussemaker waarnaar hij verwees was niet tijdens de Dodenherdenking, maar eerder op 4 mei in een uitzending van de Nederlandse Moslim Omroep.