In Napels opnieuw oproer over afval

De vuilniscrisis leidt opnieuw tot oproer en brandstichting in Napels en omstreken. Het centrum, dat schoon was, ligt weer bezaaid met huisvuil. De Napolitanen hebben er genoeg van. In 36 uur tijd heeft de brandweer 250 keer moeten ingrijpen, omdat huisvuil in brand werd gestoken. Her en der werden uit protest barricades van vuilnis opgetrokken.

Woensdag houdt premier Silvio Berlusconi, zoals beloofd tijdens de verkiezingscampagne, een officiële ministerraad in Napels.

De kersverse premier realiseert zich dat de aanpak van de vuilniscrisis zijn eerste testcase zal worden. „Als we de problemen niet op korte termijn oplossen, krijgen wij de schuld, sterker nog, ben ik de schuldige”, zo citeert la Repubblica hem vanochtend. Gouverneur van Campania en oud-burgemeester van Napels, Antonio Bassolino, fel tegenstander van Berlusconi, zei te hopen op nauwe en vruchtbare samenwerking met de nieuwe regering omdat anders in Napels de rechtsstaat in gevaar komt.

De afgelopen weken ging het opnieuw mis met de vuilverwerking. Elkaar tegenwerkende instituties stonden aan de basis van de problemen. Rechters verboden de voortzetting van huisvuilopslag op drie plaatsen. Juridische details leidden tot het blokkeren van de opening van een opslagplaats voor balen met ingepakt vuilnis in de provincie Salerno. In de provincie Avelino gebeurde iets vergelijkbaars. In Caserta werd een tijdelijke stortplaats gesloten, omdat deze zou lekken. Op het moment dat de rechter de sluiting verordonneerde, was het probleem echter alweer opgelost.

Als gevolg van deze juridische tegenslagen konden de fabrieken die vuilnis inpakken hun balen niet kwijt, waardoor ze moesten worden stilgelegd. Daardoor ontstonden files van volle vuilniswagens voor de vuilverwerkingsinstallaties. Die vrachtwagens konden geen afval meer ophalen en het vuilnis in de straten hoopte zich in snel tempo op.

De juridische problemen zijn nu overwonnen, maar er ligt weer 50.000 ton afval verspreid over de regio. Met man en macht wordt gewerkt om de straten in het centrum van Napels nog voor de komst van Berlusconi toonbaar te maken. Maar van structurele oplossingen is nog geen sprake. De gescheiden afvalverwerking is nog niet gerealiseerd, de vuilverbrandingsinstallaties zijn nog niet af. En burgers protesteren telkens als er een grote stortplaats wordt aangewezen, omdat ze die niet in hun buurt willen hebben.