Geen reden voor cynisme om Pistorius

Charles van Commenée, chef de mission van de Nederlandse olympische ploeg bij de Spelen in Peking, reageerde even verbitterd als cynisch op de uitspraak van het sporttribunaal CAS, dat de gehandicapte Zuid-Afrikaanse atleet Oscar Pistorius mag meedoen aan de Olympische Spelen. Hij noemde in De Volkskrant de uitspraak „principieel een ultieme vorm van integratie”, maar zei dat „het sportief helemaal niets betekent voor de valide sport”. Pistorius komt volgens de oud-atletiektrainer in Peking niet door de series.

Maar Van Commenée zei nog iets: hij voorspelde het failliet van de Paralympics. Met andere woorden: de uitspraak van Pistorius kan op termijn leiden tot vermenging van valide en invalide sporters bij de Olympische Spelen. En de chef de mission liet merken daar geen voorstander van te zijn.

Is zijn vrees gerechtvaardigd? Heeft Pistorius de weg geëffend voor geïntegreerde Spelen? Dat kan niet uit de uitspraak van CAS geconcludeerd worden.

Het panel van drie arbiters, dat het beroep van Pistorius behandelde, tikt de internationale atletiekfederatie IAAF, vanwege een uitgevaardigd startverbod, weliswaar op de vingers, maar nam een besluit onder voorwaarden. Er wordt aan toegevoegd, dat de zaak Pistorius op zichzelf staat en er geen precedentwerking van kan uitgaan. Bovendien heeft de uitspraak specifiek betrekking op de krulvormige protheses (Cheetahs) die Pistorius gebruikt. Letterlijk staat in het vonnis dat geen andere sporter rechten aan de uitspraak kan ontlenen en de uitzondering niet geldt voor een ander merk protheses.

Hoewel de uitspraak van CAS een nederlaag voor de IAAF is, stelt het sporttribunaal de atletiekfederatie nog wel de gelegenheid beter onderzoek te laten doen naar de vermeende voordelen van Pistorius’ kunstbenen. CAS sluit niet dat in de toekomst wetenschappelijk wel degelijk enig voordeel kan worden aangetoond. Daarmee wordt een vernietigend oordeel geveld over het werk van de Duitse biomechanicus Gert-Peter Brüggemann, die had geconcludeerd dat Pistorius profijt heeft van zijn Cheetahs.

Ongerustheid is voorbarig, want vooralsnog lijkt ‘Pistorius’ een op zichzelf staande kwestie.

Henk Stouwdam

    • Henk Stouwdam