Duister Servië

Bij het lezen van het artikel over de uitslag van de Servische verkiezingen (nrc.next, 13 mei), stoorde ik mij aan de tweede alinea: ”In de Servische politiek bepalen niet per se de kiezers wie uiteindelijk de winst verzilvert. Dat wordt bekonkeld in kafana`s, Servische restaurants waar het licht rond lunchtijd wordt gedimd en deals worden beklonken met glaasjes slivovitsj.”

De toonzetting is denigrerend en doet voorkomen alsof de Servische politiek een duistere zaak is. Dit terwijl de hele alinea niets toevoegt: uit de verkiezingsuitslag volgt dat besprekingen nodig zijn om tot een meerderheidscoalitie te komen. Dat is niets bijzonders, ieder kiesstelsel dat naar zijn aard niet bij voorbaat een absolute meerderheid oplevert, vereist dat na verkiezingen besprekingen tussen partijen worden gehouden. In dat kader kan naar de praktijk in ongeveer de gehele Westerse wereld worden verwezen.

Veel interessanter zou het zijn geweest wanneer de auteur op andere kwesties was ingegaan. Zo begreep ik uit het Journaal dat besprekingen volgens Servische wetten slechts enkele maanden mogen duren. Is dit zo? Zo ja, hoe beïnvloedt dat de strategie van de verschillende politieke partijen?

    • Mark Jansen Arnhem