Boijmans verwerft tekening Aertsen

rotterdam, 19 mei. Museum Boijmans Van Beuningen heeft een uiterst zeldzame tekening van Pieter Aertsen uit circa 1560 verworven. Van deze Amsterdammer, die geldt als een van de belangrijkste Renaissance-schilders in de Nederlanden, zijn in totaal nog geen twintig tekeningen bekend. De tot dusverre in de kunsthistorische literatuur onbekende tekening toont het Offer van Iphigeneia. Daarmee is het een van de twee mythologische voorstellingen die van Aertsens hand bekend zijn. De Rotterdamse aanwinst brengt het aantal Aertsen-tekeningen in Nederland op vier.