Total bodyscans

NRC Handelsblad schrijft over total bodyscans (`Ruis en rare vlekjes`, W&O 26 april). Het moge duidelijk zijn dat vanuit public health oogpunt total bodyscans niet het juiste antwoord zijn op de toenemende vraag naar preventieve screening.

Screening kan toekomstige gezondheidsproblemen helpen voorkomen. Valse en incidentele bevindingen waarmee medici zich geen raad weten, dienen echter zoveel mogelijk te worden voorkomen. Daarom is het van belang dat het aanbieden van beeldvormende diagnostiek voorafgegaan wordt door een zorgvuldige afweging van nut en risico per individu. Voor het maken van een dergelijke afweging zijn wetenschappelijk verantwoorde methoden ontwikkeld.

Een goede inschatting van het individuele risico op ziekte dient in de preventieve setting, net als in de reguliere zorg, het uitgangspunt te zijn voor uitgebreidere diagnostiek of behandeling. Op basis hiervan kan een goede inschatting van de voors (kans op het ontdekken van een relevante en behandelbare aandoening) en tegens (kans op bijv. een `vals positieve` bevinding of complicatie) gemaakt worden en kan een gewogen beslissing genomen worden voor verder onderzoek. Op basis van deze `individuele risicoprofilering` kunnen de radiologische bevindingen achteraf ook in de juiste context geplaatst worden. Een geautomatiseerd kennissysteem voor geïntegreerde risicoprofilering met daarin wetenschappelijk gebaseerde afkapwaarden voor aanvullende diagnostiek en behandeling, zoals het NIPED PreventieKompas, kan zowel het individu als de professional steun bieden bij het maken van de juiste keuze. Op basis van een internet-based vragenlijst, een gestandaardiseerd lichamelijk onderzoek en relevante laboratoriumbepalingen, wordt volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten en rekening houdend met motivatie en persoonlijke voorkeuren een leefstijladvies op maat gegeven en eventueel aanvullende diagnostiek of behandeling ingezet.

Met een dergelijke getrapte structuur worden onnodige vervolgonderzoeken, overbehandeling, hoge kosten en onrust over aandoeningen waar geen behandeling voor mogelijk is, zo veel mogelijk voorkomen.

    • Drs. B.S. Ferket
    • Dr. R.A
    • Dr. J.J. Visser