Topinkomens bij overheid blijven stijgen

Het aantal ambtenaren dat meer verdient dan de gemiddelde minister is vorig jaar scherp gestegen. Die ontwikkeling staat haaks op het kabinetsbeleid om de hoogste inkomens bij het rijk te matigen.

In 2007 kwamen 29 ambtenaren met hun reguliere loon boven de zogeheten Balkenende-norm tegen 17 het jaar ervoor. Een stijging van 70 procent, zo blijkt uit de jaarverslagen van de ministeries.

Het kabinet zei vorig jaar de adviezen van de commissie-Dijkstal over ambtenarenbeloning over te zullen nemen en beschouwt het inkomen van de premier als norm.

De Balkenende-norm is vorig jaar vastgesteld op 169.000 euro, een fractie lager dan het jaar ervoor. Sinds de invoering van de openbaarbaarmakingswet top-inkomens moeten (semi)publieke organisaties bekend maken wie meer verdient dan het gemiddelde belastbare loon van de ministers.

Minister Bos (Financiën, PvdA) zei gistermiddag dat de hoge salarissen deels nog een „erfenis uit het verleden” zijn, toen het Rijk minder stringent was. Volgens Bos heeft een minister wat uit te leggen als de norm overschreden wordt. Omdat ministers officieel een 36-urige werkweek hebben, wordt de correctie voor 40 uur door het Rijk als belangrijke reden genoemd waarom topambtenaren meer verdienen dan ministers.

Het Rijk slaagde er in 2007 wel in hoge ontslagvergoedingen terug te dringen. Vorig jaar kwamen slechts drie ambtenaren door hun ontslagvergoeding boven het salaris van de premier uit. Het jaar ervoor waren dat er vijftien en in 2005 nog 47. De daling is voor een deel verklaarbaar door het aflopen van een lucratieve vertrekregeling voor oudere ambtenaren, de zogeheten Remkes-regeling.

Op het ministerie van Economische Zaken werden vorig jaar de hoogste salarissen betaald. Pieter Kalbfleisch, de bestuursvoorzitter van de Nederlandse Mededingingsautoriteit die toezicht houdt op de marktwerking, is met 222.689 euro de best verdienende ambtenaar. Een plaatsvervangend directeur op het ministerie komt door een eenmalige ontslagvergoeding van 323.833 euro het hoogst uit op 364.236 euro.

Vorig jaar had Dick Berlijn, de commandant der strijdkrachten, het hoogste inkomen. Dat daalde afgelopen jaar met circa 10 procent naar 203.966 euro. Hierbij is een garantievliegtoelage en een vergoeding voor huisvesting inbegrepen.

    • Jeroen Wester