Tennet wil meer investeringen

De komende jaren moet flink worden geïnvesteerd in de uitbreiding van het Nederlandse hoogspanningsnet. Het elektriciteitsnet wordt de komende jaren zwaarder belast en investeringen zijn nodig om de levering van energie zeker te stellen.

De landelijke netbeheerder TenneT stelt dit in het Capaciteitsplan 2008-2014. De toename van duurzame energie, de bouw van een flink aantal nieuwe elektriciteitscentrales aan de kust en de mogelijke metamorfose van Nederland van een import- tot een exportland van energie vragen om aanpassingen aan het hoogspanningsnet, zo stelt TenneT.