Stel studie geneeskunde niet open, voorkom werkloosheid

Tekeningen: Cyprian Koscielniak Koscielniak, Cyprian

In het Commentaar van 29 april werd gepleit voor het afschaffen van het maximum op het aantal toelatingsplaatsen voor de studie geneeskunde. De stelling dat alle problemen in de zorg worden opgelost door het openstellen van de studie, is echter veel te kort door de bocht. Het Capaciteitsorgaan, dat in het leven geroepen is om schommelingen in vraag en aanbod in medische vervolgopleidingen te kunnen voorzien en daarop in te kunnen spelen, adviseerde namens de Nederlandse artsen en opleiders zelfs om het aantal opleidingsplaatsen te verlagen. Dit advies is er niet voor niets. De opleiding is de afgelopen jaren al met honderden plaatsen uitgebreid. Feit is alleen dat het traject van scholier tot medisch specialist minimaal tien jaar in beslag neemt. Effecten van uitbreiding van de opleiding zijn pas veel later zichtbaar.

Het negeren van het advies van het Capaciteitsorgaan zal alleen maar leiden tot werkloze artsen, zoals dat in het verleden al met huisartsen is voorgekomen.

Bovendien wordt vergeten dat de kwaliteit van het onderwijs zal verminderen door een toename van het aantal studenten. Persoonlijk en praktijkgericht onderwijs is een vereiste voor de studie geneeskunde. Met een verdubbeling van het aantal studenten, wat het openstellen van de opleiding zou betekenen, is dit onhaalbaar.

Momenteel worden alleen de beste artsen ook specialist. Als er behoefte is aan betere artsen, dan moet er vooral worden geïnvesteerd in hun opleiding. Maar duizenden artsen opleiden die straks werkloos op de bank zitten, creëert alleen maar nieuwe problemen.

    • Edwin van Dellen
    • Voorzitter Knmg Studentenplatform