Spanningen over tabakssubsidie

Tussen de Noord- en de Zuid-Europese lidstaten van de EU is onenigheid ontstaan over de subsidies voor het verbouwen van tabak. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan om de subsidies op te heffen in 2009, maar Zuid-Europese Europarlementariërs maken zich zorgen om de boeren in hun land. Noord-Europa wil de tabakssubsidies zo snel mogelijk opheffen. ”De gezondheidsrisico's die kleven aan tabak, die wil je als gemeenschap niet subsidiëren”, aldus PvdA-Europarlementslid Lily Jacobs gisteren.