Ook sociale steun geven is zaliger dan die te ontvangen

Getroost worden heeft niet altijd een positief effect. foto reuters A couple enjoys some shade in a public park on a sunny day in the northern German village of Celle May 12, 2008. REUTERS/Christian Charisius (GERMANY) REUTERS

Een partner hebben die luistert, troost en steun biedt, is minder gunstig dan het lijkt. Mensen die dit soort sociale steun van hun partner krijgen als ze ergens mee zitten, blijken zich vervolgens vaak bozer, verdrietiger en/of angstiger te voelen. En dat komt niet doordat de steun ontvangende partner zich toch al slechter voelde, schrijven Amerikaanse psychologen in het meinummer van Journal of Personality and Social Psychology, want daar was statistisch voor gecontroleerd.

De psychologen vroegen bijna 300 gevorderde rechtenstudenten (gemiddeld 29 jaar) en de partners met wie ze samenwoonden een paar weken lang elke avond een vragenlijstje over hun gevoelens en hun relatie (gegeven en ontvangen steun) in te vullen.

De rechtenstudenten waren gekozen, omdat ze vlak voor een belangrijk en zwaar examen zaten: het zogeheten ‘bar exam’, een twee dagen durende ondervraging over state law en federal law, waarvoor Amerikaanse rechtenstudenten moeten slagen voordat ze het beroep van advocaat kunnen uitoefenen. Dat leverde dus nogal wat stress op bij de examinandi.

Gemiddeld bleek dat steun ontvangen ertoe leidt dat iemand zich de dag erna slechter voelt. Wel vergroot het de gevoelens van intimiteit binnen een relatie. En het humeur van de partner die de steun geeft, gaat er niet op achteruit. Er was overigens geen verschil tussen mannen en vrouwen.

Er waren wel andere grote onderlinge verschillen; sommige mensen kunnen er kennelijk beter tegen om gesteund te worden dan anderen. Met name mensen bij wie steun krijgen het gevoel van intimiteit binnen de relatie sterk vergrootte, hadden minder last van het nadelige effect op hun humeur. En als beide partners elkáár troostten, voelden ze zich naderhand ook niet slechter. Volgens de psychologen hechten mensen sterk aan wederkerigheid binnen een relatie, en kunnen sommige mensen aan zichzelf en aan hun ‘nut’ binnen de relatie gaan twijfelen als ze steeds aan de ontvangende kant staan. En daarnaast, schrijven ze, zijn sommige mensen waarschijnlijk beter in sociale steun bieden op een manier dat de ontvanger zich er goed door voelt, dan anderen. Ellen de Bruin

    • Ellen de Bruin