nrc.nl/foto

Schade en reddingswerkzaamheden na de aardbeving in China

Explosie pijpleiding in Lagos, Nigeria

Dikke wolk vulkaanas boven Zuid-Amerika