Nieuw Fonds gaat versnippering tegen

Meer geld voor minder podiumgezelschappen; dat wil het nieuwe Nederlandse Fonds voor de Podiumkunsten (NPFK), dat vanaf 2009 een groot deel van de meerjarige rijkssubsidies gaat verdelen in het theater, de muziek en de dans. Paul Verstraeten van het fonds: „Het fonds wil versnippering tegengaan. Als minder instellingen meer geld krijgen, kunnen ze hun werk beter doen. .”

De Raad, die donderdag zijn advies uitbracht over de cultuurnota 2009-2012, adviseert voortaan alleen nog over de instellingen die behoren tot de ‘Basisinfrastructuur’ (BIS). De andere honderden groepen moeten voortaan naar het fonds. De Raad heeft nog 27 instellingen, die niet in de BIS konden, doorverwezen naar het fonds. Deze kunnen voor 1 juni alsnog een nieuwe aanvraag indienen.

Paul Verstraeten: „Er zijn allerlei gezelschappen doorgeschoven naar ons, maar er gaat ook een zak geld mee. De raad adviseert ons budget te verhogen van 47 miljoen euro naar 56 miljoen euro. Ik voorzie geen toename van de bureaucratie. Er is inderdaad wat gedoe, met het heen en weer schuiven van instellingen, en met dubbele aanvragen, maar dat gedoe is logisch na zo’n overgang.” Uiteindelijk zal volgens Verstraeten de kwaliteit en de snelheid van de subsidiëring toenemen, omdat de kamer en het ministerie niet meer tussen advies en besluit zitten: „Wij willen dichter op de podiumkunsten gaan zitten en meer actief beleid voeren, precies wat de raad en het ministerie niet kunnen.”

Het fonds maakt eind augustus bekend wie er subsidie krijgen. Wegens de omvang van het budget en de veranderingen b innen de podiumkunsten – zekert gezien de aankondiging dat er veel groepen gaan afvallen – zal de bekendmaking van de verdeling naar verwachting een evengrote ophef veroorzaken in de podiumkunsten als vroeger de Cultuurnota.