Meer ambtelijke topverdieners

Het aantal ambtenaren dat meer verdient dan de gemiddelde minister is in 2007 scherp gestegen, zo blijkt uit de jaarverslagen van ministeries. Dit staat haaks op het kabinetsbeleid de hoogste inkomens bij het rijk te matigen.

Pagina 3