Klaus blokkeert EU-wetgeving

De Tsjechische president Václav Klaus heeft gisteren zijn veto uitgesproken tegen de invoering van een EU-antidiscriminatiewet in Tsjechië. Volgens de president, die bekend is om zijn ultraliberale en eurosceptische opvattingen, is de wet in strijd met de vrijheid van het individu, omdat er geen rekening wordt gehouden met het feit dat iedereen nu eenmaal anders is en denkt. De wet was een voorwaarde voor de toetreding van Tsjechië tot de EU, in 2004. Het is de enige lidstaat waar het document nog niet is aangenomen. Een meerderheid van het parlement kan Klaus` veto ongedaan maken.