Kabinet staat boek over zelfdoding toe

De recente publicatie van een zelfhulpboek over doodgaan is „ongewenst” maar niet strafbaar. Dat schrijven minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA) en staatssecretaris Bussemaker (Volksgezondheid, PvdA) in antwoord op Kamervragen.

Het boek Informatie over zorgvuldige levensbeëindiging, geschreven door de Haarlemse psychiater Boudewijn Chabot en vier andere specialisten, verscheen in maart. Het beschrijft twee methoden van ‘zelfeuthanasie’: bewust stoppen met eten en drinken en een overdosis medicijnen. Het boek is alleen via internet te koop.

SGP-Kamerlid Van der Staaij vroeg de bewindslieden of strafrechtelijk optreden tegen het boek mogelijk is op grond van artikel 294 van het Wetboek van Strafrecht. Dit artikel verbiedt hulp bij zelfdoding op straffe van maximaal drie jaar cel. Volgens Hirsch Ballin en Bussemaker is aanscherping van het artikel niet nodig, aangezien mensen die actievere hulp bij zelfdoding bieden nu ook al kunnen worden berecht.

Hoe groot de risico’s zijn als suïcidale mensen beschikken over informatie als die in het boek, is onduidelijk. Hirsch Ballin en Bussemaker speculeren over een verschuiving naar meer humane methoden van zelfdoding als gevolg van het boek. Zij zien geen gevaar voor de volksgezondheid, omdat het alleen via internet te koop is.