Hulp en straf 3

Bij het lezen van de reactie van Claudia Valk op het interview van Ernst Fehr moest ik denken aan Darwin, die bij lezing hiervan in lachen zou zijn uitgebarsten (W&O, 10 mei). De laatste zinsnede luidt: Het gaat in de natuur niet alleen om the survival of the fittest (man), maar voornamelijk om opoffering en samenwerking (vrouw).”

Het onderscheid van man en vrouw in dit verband heb ik nog nooit waar dan ook kunnen lezen. Het woord fittest is helemaal niet bedoeld om de macho of de sterkste te benoemen. De fitness slaat op de grootte van het nageslacht, want daar gaat het in de natuur wel echt om. Een macho zonder nageslacht is aanzienlijk minder fit dan een `watje` met kinderen en zeker ook dan een vrouw met kinderen. Dit misverstand komt ook regelmatig voor in W&O. Het zou u als wetenschapsredactie sieren als u daar eens op lette.

    • Herman Oterdoom