Hamer: hardere lijn, meer met SP

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer gaat onder de nieuwe fractievoorzitter Mariëtte Hamer een hardere koers varen. „Politiek is vechten. We mogen best met verhitte koppen in de zaal staan”, zegt ze tegen deze krant. Hamer wil niet „alleen maar dienstbaar” zijn aan het kabinet. Ook wil ze minder afstand tot de SP: „Ik sta daar losser in (..) Ik wil snel een afspraak met Marijnissen maken om te kijken wat we samen kunnen doen.”

Hamer trekt strepen in het zand bij gevoelige onderwerpen, zoals de Joint Strike Fighter (JSF), de versoepeling van het ontslagrecht, de kinderopvang en de politieke steun aan de oorlog in Irak in 2003. De botsing die ze vorig jaar had met minister Donner (Sociale Zaken, CDA) over versoepeling van het ontslagrecht waardeert ze positief: niet een bijna-crisis, maar „politieke strijd. Die ga je aan!” Elke versoepeling blijft voor haar onbespreekbaar: met WAO, AOW en minimumloon rekent ze het ontslagrecht tot de ‘kroonjuwelen’ van de PvdA.

Hamer, die volgende week in het Kamerdebat over Verantwoordingsdag haar eerste optreden als fractieleider heeft, vindt ook dat het kabinet meer eenheid moet uitstralen: „Dat beeld van die enthousiaste ploeg op het bordes moet terug.” Ze spoort premier Balkenende aan die eenheid te realiseren: „Je hoort hem steeds vaker zeggen: ik wil echt iets van dit kabinet maken. Die grote middenbeweging die dit kabinet is - vooruit! Daar moet hij schwung aan geven. Ik zou echt niet weten wat hem tegenhoudt.” Hamer zegt ook dat het kabinet tot nu toe vertrouwelijke stukken over de besluitvorming inzake de Irak-oorlog moet openbaren aan de Eerste Kamer.

    • Coen van Zwol
    • Joost Oranje