Declaratiechaos zal leiden tot dodelijke slachtoffers

Tekeningen: Cyprian Koscielniak Koscielniak, Cyprian

De schets van de declaratieproblemen van vrijgevestigde psychiaters en psychotherapeuten van Maarten Huygen (Opinie & Debat, 3 mei) is indrukwekkend, maar maakt onvoldoende gewag van belangrijke repercussies op de langere termijn.

Er is veel energie en geld gestoken in het wegwerken van de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg. De invoering van het nieuwe declaratie- en verzekeringssysteem neemt echter een substantieel deel van de schaarse zorgverlenercapaciteit in beslag. Het is wel helemaal wrang dat daarnaast zoveel vrijgevestigde psychiaters stoppen met hun patiëntenzorg en GGZ- instellingen in moeilijkheden komen. Het tekort dat hierdoor ontstaat kan voor de meer ernstige problematiek beslist niet door anderen worden opgevangen. Deze ernstiger psychische problemen gaan in ongeveer de helft van de gevallen gepaard met lichamelijke ziekten en een hoge oversterfte. Indien niet snel maatregelen worden genomen, leidt de chaos vrijwel zeker tot dodelijke slachtoffers.

Een tweede probleem is de macht van de zorgverzekeraar en de commercialisering van de zorg. Dit is geheel in lijn met de Europese gedachte en tegen alle waarschuwingen in door de vroegere minister van Volksgezondheid Hoogervorst in wetgeving doorgedrukt. Dit leidt ertoe dat de financiële middelen vooral worden aangewend voor commercieel interessante interventies. Er bestaan voor de zorgverzekeraars weinig prikkels om voldoende zorg te laten verlenen aan de meest kwetsbare leden van de samenleving, mensen met een chronische psychiatrische aandoening, temeer omdat dat vaak ook nog eens armoedzaaiers en wanbetalers zijn.

Tot 1 januari 2008 werd geestelijke gezondheidszorg ingekocht door speciale afdelingen van de zorgverzekeraars. Deze structuren beschikken nog over de belangrijkste gegevens en zijn gemakkelijk in ere te herstellen. Het is wenselijk dat door herstel van deze afdelingen en onder toezicht van de Inspectie voor Geestelijke Volksgezondheid snel begonnen wordt om orde in de chaos te scheppen.

    • Prof. Dr. A.J.M. Loonen