Bezoek illegale prostituee wordt strafbaar

Zowel escortbedrijven als zelfstandige prostituees moeten voortaan een vergunning hebben. Klanten die zaken doen met illegaal werkende prostituees worden mogelijk strafbaar gesteld. Dat heeft het kabinet gisteren bekendgemaakt.

De maatregelen zijn nodig omdat in de sector nog steeds te vaak sprake is van uitbuiting en mensenhandel, schrijven ministers Hirsch Ballin (Justitie, CDA), Ter Horst (Binnenlandse Zaken, PvdA) en Donner (Sociale Zaken, CDA).

Er komt een landelijk register voor escortbedrijven. Deze opereren in meerdere gemeenten en zijn daarom op dit moment nog lastig te controleren. Met behulp van het register kunnen alle toezichthouders de vergunningen van de bedrijven inzien. Ook zelfstandige prostituees moeten zich om die reden registreren. De vergunningsverplichting gaat tevens gelden voor pooiers.

De registratie- en vergunningplicht moet bijdragen aan de mogelijkheid klanten van illegaal werkende prostituees te vervolgen. „Een sluitende regeling maakt dat inzicht in het verschil tussen legale en illegale prostitutie voor de prostituant mogelijk wordt”, schrijven de ministers. Zij houden de mogelijkheid open dat het vervolgen van deze klanten onmogelijk zal blijken.

Het kabinet neemt nog andere maatregelen. Gemeenten kunnen prostitutie binnen hun grenzen verbieden. Dat mag nu formeel niet. De gemeenten krijgen hulp bij het opzetten van prostitutiebeleid en bij het ontwikkelen van „uitstapprogramma’s” voor prostituees die de branche willen verlaten. Ook wordt de voorlichting voor prostituees verbeterd.

De voorgestelde maatregelen zijn de grootste wijziging in het prostitutiebeleid sinds de opheffing van het bordeelverbod in 2000. Het doel was toen om zo prostitutie uit de illegaliteit te halen en gemeenten daarmee meer mogelijkheden te bieden de branche te reguleren en te handhaven. Maar veel gemeenten voerden nauwelijks prostitutiebeleid. Een van de gevolgen was dat een deel van de prostitutie ‘ondergronds’ ging, richting tippelzone, escortbedrijf of huiskamer. Daardoor bleven misstanden in de sector bestaan, maar werden ze minder zichtbaar.

De kabinetsbrief over het nieuwe prostitutiebeleid is te vinden via nrc.nl/binnenland