Actiever toezicht op advocaten

Rechtbankpresidenten en hoofdofficieren van justitie moeten ontsporingen bij advocaten helpen voorkomen. Zij moeten de plaatselijke deken van de orde attenderen op advocaten die „structureel onderpresteren”. Dit zegt de landelijk deken van de Orde van Advocaten Willem Bekkers in een vraaggesprek. Hij vindt dat plaatselijke dekens „niet moeten wachten” op klachten van burgers, maar actiever toezicht moeten houden. Steekproefsgewijs zouden er advocatenkantoren bezocht moeten worden als er een „redelijk vermoeden” is dat de betreffende advocaat zijn werk niet goed doet.

Bekkers meent dat regelmatige vertrouwelijke gesprekken tussen de plaatselijke rechtbankpresident, hoofdofficier en deken tot verbeterd „pro-actief toezicht” kunnen leiden. Nu weigeren rechtbankpresidenten nog regelmatig klachten die zij van hun rechters horen over falende advocaten te bespreken met de plaatselijke deken, aldus Bekkers.

In de rechterlijke macht is kritiek op vreemdelingenadvocaten, die cliënten soms niet kennen, ter zitting het verkeerde dossier bij zich hebben of niet verschijnen. Ook komen er incidenteel strafzaken voor tegen advocaten die frauderen met de ‘derdenrekening’ van het kantoor. Onlangs onthulde RTL Nieuws dat regelmatig nepadvocaten optreden voor de rechtbank: niet opgeleid en niet beëdigd maar wel in toga.

    • Folkert Jensma