WeekBoek 20

WeekBoek, een verzameling van boeken-nieuws en -rubrieken op nrc.nl/boekenblog, werkt samen met Dirk Leymans website papierenman.blogspot.com.

Een van de twee 18de-eeuwse stillevens, geschilderd door J. Leemans Uit ‘In opdracht van Huygens’, Huygensmuseum

Vertalers zijn amper nog te vinden

De Nederlandse en Vlaamse literaire fondsen maken zich zorgen over de ‘vergrijzing’ van de literaire vertalers. Bovendien verloopt ook de aanwas van nieuwe vertalers moeizaam, terwijl er nochtans een steeds stijgende vraag is naar vertalingen, zo benadrukken ze. ‘Literair vertalers zijn relatief onzichtbaar, en de culturele en economische waardering voor het vak is gering. Bovendien ontbreekt een professionele, academische literaire vertaalopleiding in de lage landen.’

Morgen vindt in Amsterdam de Grote Vertaaldag plaats in het Trippenhuis KNAW. Daar zal minister Ronald Plasterk het door de fondsen opgestelde ‘Vertalerspleidooi’ in ontvangst nemen. Daarin staan vijf aanbevelingen voor de Nederlandse en Vlaamse ministers van Onderwijs en Cultuur. Er wordt onder meer gepleit voor een nieuwe literaire vertaalopleiding, binnen de muren van de universiteit, meer begeleidings-, bijscholings- en verdiepingsmogelijkheden voor beginnende én ervaren vertalers, evenals een versterking van de economische en culturele positie van de professionele literair vertaler. Ook moeten de letterenfondsen meer ruimte krijgen vertalingen van ‘moeilijke’ boeken en belangrijke non-fictie te ondersteunen en wordt ervoor geijverd om structurele subsidies aan alle Europese vertalershuizen te verstrekken. (DL)

Walcott geeft eerste Cola Debrotlezing

Je kan een slechtere spreker hebben om een nieuwe lezingenserie mee te openen: Derek Walcott, de Nobelprijswinnaar van 1992, komt dinsdagavond a.s. in Amsterdam de eerste Cola Debrotlezing houden. De Debrotlezing is een initiatief van de werkgroep Caraïbische Letteren, een werkgroep die de literatuur in alle talen van Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba over het voetlicht wil brengen. Waar Walcott, wiens bekendste werk Omeros is (een Caraïbische herschrijving van Homeros’ Ilias en Odyssee), het over gaat hebben, is nog onbekend. De vrouw van Walcott liet de organisator Michiel van Kempen weten: „Mr. Walcott doesn’t preach.” Zeker is wel dat Walcott een performance zal geven en met het publiek in gesprek wil. (TJ)

TIJDSCHRIFTPrado

In één van de verhalen uit A. L. Snijders’ boek Belangrijk is dat ik niet aan lezers denk vraagt iemand of Snijders wel eens iets met zijn schrijfsels doet. Publiceert hij wel eens iets of ligt het allemaal maar digitaal stof te vergaren in Snijders’ computer? Snijders antwoordt in Prado te publiceren, een ‘dadaïstisch tijdschrift’ dat ook ‘boodschappenlijstjes’ afdrukt. Maak dat je moeder wijs, denk je als lezer, Snijders steekt hier de draak met de vraagsteller want zo’n blaadje bestaat helemaal niet.

Maar het bestaat dus wel, en het is ook nog eens aan z’n 24ste jaargang toe.

In het nieuwste nummer (Prado verschijnt naar eigen zeggen ‘onregelmatig’) dus daadwerkelijk 28 Prado-pagina’s met gevonden boodschappenlijstjes, gedichtjes en een ‘terugblik vooruit’ op de boekenweek van 2009 van Willem Bierman, het enige redactielid dat Prado rijk is. En met stukjes van Snijders dus. (SK)

Om een nummer van Prado te bestellen (€ 3,25) kunt u schrijven naar Willem Bierman op het adres Amphion 80, 7314 AV Apeldoorn.

EXPOSITIEHuygens in beeld

Op de de International Fine Art Fair in Maastricht (TEFAF) ontdekte de kunsthandelaar in ruste Saam Nijstad vorig jaar twee intrigerende schilderijtjes. Het waren twee stillevens met boeken, meetkundige instrumenten, twee portretmedaillons en een anamorfose. Dat laatste is een cilindervormige spiegel, die, geplaatst op een schilderijtje met een bewust vervormde voorstelling, een reëel beeld weergeeft, in dit geval een brandende kaars. De boektitels zijn goed leesbaar. De schilder had een compositie gemaakt van werken op het gebied van de optica, de fysica en de geometrie, waaronder de Geometria van Descartes.

Nijstad kocht beide doeken en stelde een onderzoek in naar de schilder, de voorstelling en een mogelijk opdrachtgever. Veel gepuzzel en de hulp van de Huygensspecialist Ad Leerintveld leidden tot de conclusie dat de voorgestelden Constantijn Huygens Lodewijkszoon moesten zijn en diens echtgenote Philippina Doublet. Het schilderij werd kort na 1734 vervaardigd door de Haagse schilder J. Leemans. Het moest de herinnering aan het echtpaar levend houden en is bovendien een memento mori (zie de kaars) voor grootvader Constantijn (de dichter) en de beide ooms Constantijn jr en Christiaan (de natuurkundige). Allen hebben zich beziggehouden met de exacte vakken en hadden dergelijke boeken in hun bibliotheek.

Vanavond opent in het Huygensmuseum Hofwijck te Voorburg een tentoonstelling rond deze schilderijen. Daarbij verschijnt een kleine publicatie. (RvG)

Maakster met bibliotheekdocu op tour

De Amerikaanse filmmaakster Annie Seidl maakt binnenkort een tour door Nederland en Vlaanderen om haar documentaire over het belang van het bibliotheekvak te onderstrepen. De film, getiteld The Hollywood Librarian, kwam uit in juni 2007 en belichtte het imago van bibliothecarissen in de Amerikaanse film. De verzamelde filmscènes werden doorsneden met interviews met bibliothecarissen, die inzicht bieden in het dagelijkse werk van bibliotheekmedewerkers. Sinds het uitkomen van The Hollywood Librarian reist de regisseur met de film door de hele wereld om bibliotheekwerk te prijzen en haar film te promoten. Op 22 mei is de film in aanwezigheid van de regisseur te bekijken tijdens een voorstelling in Rotterdam en op vrijdag 23 mei in Groningen. (DL)

Oostakkerse gedichten: 19 duizend euro

In Lokeren is de originele versie van Hugo Claus’ dichtbundel De Oostakkerse gedichten voor een bedrag van 19.000 euro op een veiling van de hand gegaan. Veilinghuis De Vuyst bood een handgeschreven versie uit 1953 aan met als titel Nota’s voor een Oostakkerse cantate en een door Claus getypte editie uit 1955, met pentekeningen en handgeschreven correcties van Claus. De richtprijs van 20.000 á 24.000 euro werd dus niet gehaald. De koper is Herman Halet, een privéverzamelaar van het werk van Claus, die eerder ook al de originele versie van Het verdriet van België op de kop tikte. (DL)

WEEKSITE www.willemfrederikhermans.nl

De site van het Willem Frederik Hermans Instituut moet het voor een groot deel hebben van het stem/beeld-menu. Er staan naast vier door Hermans zelf ingesproken stukken ook veel radio-interviews op die Freddy de Vree met de schrijver had voor de Vlaamse BRT. De manier waarop de Vlaamse journalist zijn gesprekspartner benaderd zal tegenwoordig weliswaar niet meer zo in zwang zijn (hij combineert een grote kennis van Hermans’ werk met een wat nederige toon), erg vermakelijk zijn de gesprekken vanwege het ontzag van de Vree voor Hermans’ scherpte nog wel. Zo bevestigt Hermans in een gesprek De Vree’s vermoeden dat er een verschil is tussen de schrijver W.F. Hermans en de ‘columnist’ Age Bijkaart, een pseudoniem van Hermans. „En…mogen we de aard van dat onderscheid kennen?”, vraagt De Vree uiterst beleefd. „Nee! Dat houd ik geheim!”, luidt Hermans’ repliek.

Beluister de geluidsbanden niet te hard af, want anders schrikt u zich dood van Hermans die zijn hoestbuien af en toe op orkaankracht de ether in stoot, zoals (ironisch genoeg) het geval is in een gesprek over zijn verhalenbundel De laatste roker (1991). Er staan ook veel geschreven interviews op de site. (SK)

De berichten zijn in uitgebreide vorm te lezen op nrc.nl/boekenblog.

    • Roelof van