V-raad: vredesmacht voor Somalië

De VN-Veiligheidsraad heeft gisteren unaniem ingestemd met een resolutie waarin bepaald wordt dat de Verenigde Naties voor het eerst in jaren weer een politieke vertegenwoordiging moeten hebben in het doorgeweld geteisterde Somalië. Ook wordt in de resolutie de bereidheid uitgesproken om een vredesmacht naar Somalië te sturen, mits de veiligheidssituatie dat toelaat.

Het is de eerste keer sinds jaren dat de V-raad de intentie uitspreekt om, mits de toestand verbetert, blauwhelmen naar Somalië te zenden. Het geldt echter als onwaarschijnlijk dat op afzienbare termijn daadwerkelijk zulke troepen in Somalië zullen landen. De genoemde veiligheidssituatie is volgens de meeste landen nog veel te slecht. De resolutie is vooral een aanmoediging voor VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon die eerder dit jaar op verzoek van de raad voorwaarden opstelde waaronder de VN tot een troepenzending kunnen besluiten.

Momenteel zijn alleen 2.600 vredestroepen van de Afrikaanse Unie gelegerd in Somalië. Hun invloed in nihil. (Reuters)