Personeel eist opnamestop in tbs-kliniek

De ondernemingsraad (OR) van forensisch psychiatrisch centrum Oldenkotte in Rekken eist met onmiddellijke ingang een opnamestop. Het ministerie van Justitie buigt zich over de problemen.

Volgens de medewerkers van de tbs-kliniek is er sprake van een structureel personeelstekort waardoor zich voortdurend onveilige en ongewenste situaties voordoen.

Medewerkers hebben het vertrouwen in de raad van bestuur verloren, aldus de OR. De raad vindt dat de raad van bestuur de problemen die al langere tijd spelen, bagatelliseert. „We gaan nu het derde jaar in waarin de bezetting niet in orde is, maar nog nooit is de situatie zo ernstig geweest als nu”, schrijft de OR in een brief aan raad van toezicht, vakbonden, ministerie van Justitie en Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Volgens de OR komt het voor dat onbevoegd personeel, bijvoorbeeld een pastoraal medewerker, een receptioniste of personeel van de technische dienst, wordt ingezet als sociotherapeut. Verder is er sprake van een hoog ziekteverzuim, waardoor de werkdruk steeds verder toeneemt. Personeelsleden die vrij hebben, worden teruggeroepen, waardoor de arbeidstijdenwet wordt overtreden.

De OR rept ook over fouten bij de medicijnverstrekking vanwege onderbezetting bij de medische dienst.

Tiny Tulner, vakbondsbestuurder van AbvaKabo FNV, meldt dat een patiënt recentelijk een medewerkster van Oldenkotte zodanig met een vleesvork heeft toegetakeld dat ze moest worden behandeld in een ziekenhuis. Gevaarlijke en chaotische situaties worden volgens haar ook in de hand gewerkt doordat personeel zich soms genoodzaakt ziet te schuiven met tijden waarop de patiënten worden ingesloten. „Als die tijden drie keer op een dag veranderen, dan leidt dat tot onrust onder de patiënten met alle gevolgen vandien”, zegt ze.

Oldenkotte telt 132 fulltime medewerkers. Per dag komt de tbs-kliniek negen tot tien personeelsleden tekort, volgens Tulner.

De raad van bestuur van Oldenkotte wil op de actie van de ondernemingsraad niet reageren. Het ministerie van Justitie deelt mee dat het zich over de problemen zal laten informeren.