Laat China invloed op Birma aanwenden

Goed te vernemen dat een coryfee als Ivo Daalder - van het gerenommeerde Brookings Instituut - bijna voor een VN-interventie in Birma is om eindelijk hulp te kunnen verlenen (Opiniepagina, 13 mei). De aard van die interventie blijft evenwel onduidelijk, net zoals die zoals gewenst door de Franse minister van Buitenlandse Zaken Kouchner. Allemaal sympathiek, maar het is tamelijk evident: het Westen en de VN hebben geen invloed op het regime in Birma.

China heeft daarentegen wel invloed. Daalder wijst daar ook op. Reden te meer om op China druk uit te oefenen om die hulp aan Birma op gang te laten komen. Dat zou het door de Tibetaanse kwestie bezoedelde blazoen ook kunnen oppoetsen. Dat is echter van westerse (en uiteraard van Chinese) zijde niet gebeurd; China hield zich tamelijk hooghartig afzijdig.

Nu lijkt het wel of Nemesis China alsnog treft. Het is getroffen door een catastrofale aardbeving. Maar China verwelkomt tenminste buitenlandse hulp en hulpverleners; laat het nu zijn invloed aanwenden om hulp toe te laten tot zijn vazalstaat Birma.

    • R.J. Smits Teteringen